Privacyverklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt FotograafDaantje persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat FotograafDaantje inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

FotograafDaantje zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Daantje van de Sande
Akkerwinde 67, 5052RJ, Goirle
www.fotograafdaantje.nl
daantje [at] fotograafdaantje.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
FotograafDaantje verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam
☐ voornamen
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ IP-nummer
☐ factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

☐ uitgerekende datum indien zwanger en aanmelding voor zwangerschaps-/newborn-/kindershoot
☐ gezondheidsvragen omtrent de zwangerschap en bevalling
☐ geboortegewicht kindje

Verwerkingsgrond
FotograafDaantje verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die FotograafDaantje met betrokkene heeft gesloten;
c. FotograafDaantje een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van FotograafDaantje, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van FotograafDaantje aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
FotograafDaantje kan jouw persoonsgegevens gebruiken uit verschillende bronnen (zoals o.a. bijvoorbeeld; bezoek van de website, inschrijving voor de nieuwsbrief), om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Een aanbod voor een newbornshoot wordt dan bijvoorbeeld alleen aan zwangere dames verzonden. Ook kan FotograafDaantje gebruik maken van profilering. Dat is het maken van een selectie op basis van een indeling van klanten in verschillende categorieën.

Bij het toepassen van selectie en profilering houdt FotograafDaantje uiteraard rekening met jouw belangen. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies, indien je deze niet accepteert zal FotograafDaantje bovenstaande niet uit kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
FotograafDaantje verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FotograafDaantje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
FotograafDaantje zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

§ Wettelijkegrondslag: FotograafDaantje houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Marketingdoeleinden: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
§ Telefonisch contact: 1 maand
§ Informeren over wijzigingen van diensten: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via het contactformulier van de website van FotograafDaantje of door middel van telefoon of e-mail. FotograafDaantje zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van de website
Reacties:
Als u reacties achter laat op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien u deze gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media:
Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies:
FotograafDaantje gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere sites:
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we uw gegevens delen:
Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we uw gegevens bewaren:
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten u heeft over uw gegevens:
Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen:
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Beveiliging van de door FotograafDaantje vastgelegde persoonsgegevens
FotograafDaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met FotograafDaantje. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal FotograafDaantje onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. FotograafDaantje meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt FotograafDaantje onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met FotografDaantje via daantje@fotograafdaantje.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van FotograafDaantje schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

.

FotograafDaantje, mei 2018

© Dupho, april 2018