Algemene en aanvullende voorwaarden newborn shoot

Ik wijs u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met mij de algemene voorwaarden van DuPho (onderaan toegevoegd) van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden worden hieronder gegeven. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanvullende voorwaarden:

De afspraak en annulering:
De newborn shoot is geboekt nadat u de offerte (voor de vervaldatum) heeft getekend en de aanvullende en algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Vervolgens wordt de definitieve datum vastgelegd binnen drie dagen na de geboorte van uw kindje. Bij een newborn shoot betaalt u de shoot kosten uiterlijk 14 dagen na de newborn shoot. Mocht u door ziekte of door andere omstandigheden niet kunnen komen, dan kan de afspraak 1x kosteloos verzet worden naar een andere datum.

Daarna zal de shoot prijs volledig gehanteerd worden. Dit is ook van toepassing als u geen nieuwe afspraak maakt of de shoot niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt. De reden hiervoor is dat ik de betreffende datum vrij houd en eventueel andere opdrachten heb moeten afwijzen.

Bij een newborn shoot mag dit ook een shoot later in het jaar zijn.

Mocht ik wegens privé-omstandigheden de shoot moeten afzeggen dan maak ik zo snel mogelijk met u een nieuwe afspraak.


Gewonnen shoot of shoot met korting:
Een gewonnen shoot of shoot met korting kan tot maximaal 3 maanden na de gewonnen datum gepland worden en staat pas definitief vast wanneer aan voorwaarden voldaan als hierboven omschreven.

Een gewonnen shoot of shoot met korting vertegenwoordigd geen contant bedrag en kan niet worden omgezet naar een andere shoot. Aan de gewonnen shoot of shoot met korting kunnen geen rechten worden ontleend. Een gewonnen shoot of een shoot met korting worden slechts eenmalig uitgevoerd en kan niet worden verzet. Wanneer u annuleert wordt er geen vervolgafspraak gepland.

Een gewonnen shoot of een shoot met korting, mag niet doorverkocht maar wel doorgegeven worden aan derden.

Indien de shoot gewonnen is dient de bon inclusief de originele verpakking meegenomen te worden naar de shoot, indien niet aanwezig is of bij twijfel of de bon authentiek is kan deze door FotograafDaantje worden geweigerd en zal de fotoshoot worden geannuleerd.


Aard van de reportage:
Ondanks mijn ervaring en het feit dat ik me in zal spannen om aan alle wensen te voldoen zijn de resultaten van een newborn shoot afhankelijk van de gewilligheid van uw kindje. Het kan daardoor zijn dat het selectie aantal minder is. U heeft altijd minimaal de keuze uit 5 bewerkte foto’s. Mocht dit wegens omstandigheden (extreem huilen of dergelijke) niet lukken dan mag u eenmalig voor een aanvullende afspraak terug komen.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

Stijl:
Ik heb verschillende accessoires en achtergronden waaruit u mag kiezen tijdens een shoot. In overleg is het ook mogelijk om gebruik te maken van eigen spulletjes. Mocht het gebruik van eigen materialen buiten mijn stijl vallen, dan zal ik hier geen gebruik van maken.

Bij een newborn shoot wordt de baby ook bloot gefotografeerd om een zo puur mogelijk resultaat te bereiken. Ik kan wel werken met wraps en luierbroekjes. Ik maak geen foto’s in eigen baby kleding.


Licht:
Ik ben altijd afhankelijk van de lichtsituatie. Het kan zijn dat ik bij een newborn shoot op locatie niet altijd gezinsfoto’s kan maken bij donker weer. Ik nodig u dus liever uit in mijn studio.

Rust:
Tijdens de shoot wil ik alle tijd voor de baby hebben. Ik vraag u daarom bij een lifestyle newborn shoot geen visite uit te nodigen. Dit om de rust tijdens de shoot te bewaren.

Het is verstandig om grote broertjes en zusjes elders onder te brengen, in overleg kunnen we dan een tijdstip afspreken om foto’s met de kinderen samen te maken.

Bij een shoot in de studio kunnen er vanwege de ruimte maximaal twee volwassen mensen mee en geen extra kinderen. Indien er ook broertjes of zusjes mee op de foto gaan, graag hierover overleg.

Veiligheid:
Bij een shoot staat veiligheid op nummer één. Het kan zijn dat ik u vraag om ondersteuning bij het maken van een bepaalde pose of het gebruik van materialen.

Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen.

Mocht u of uw kind per ongeluk iets stuk maken, dan kunnen we dit oplossen met uw aansprakelijkheidsverzekering.

Technische problemen:
Ik zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen ben ik niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan bent u geen kosten aan mij verschuldigd.

Overmacht:
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van mij uitgesloten.

Beeldselectie:
Ik maak voor u een selectie keuze uit de genomen foto’s. Minimaal 5 en maximaal 20 bestanden. Deze bewerk ik professioneel na en laat ik u zien in een presentatie op een scherm tijdens de bestelafspraak. U mag tijdens de bestelafspraak rustig een keuze maken uit de foto’s, ik zal u begeleiden tijdens dit proces.

Ik bewerk kleine plekjes, puistjes en krasjes op het gezicht van uw kindje. Een navelklem of kleine velletjes horen bij een pasgeboren baby en zullen niet weg gehaald worden.

Ik werk met een gekalibreerd scherm, het kan zijn dat uw scherm andere kleuren aangeeft dan mijn scherm. Mocht u elders afdrukken bestellen, dan is dat op uw eigen risico.

Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Gebruikt materiaal wordt 1 jaar bewaard. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

Akkoord producten:
Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde digitale bestanden, dienen tijdens de bestelafspraak kenbaar gemaakt waarna ik deze (voor zover mogelijk en redelijk) zal uitvoeren. Indien ik geen verzoeken hiertoe heb ontvangen ga ik ervan uit dat u akkoord gaat met het opgeleverde.

Auteursrechten:
Het auteursrecht op de foto’s berust bij mij. U mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Bij het plaatsen van de foto’s op social media (zoals bijvoorbeeld Facebook en Intstagram) moet daar FotograafDaantje bij vermeld worden. U mag de foto’s gebruiken voor kaartjes.

U mag de foto insturen voor een wedstrijd, maar met naamsvermelding. De foto’s mogen niet verkocht worden aan een bedrijf of magazine. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te zetten die door u bewerkt zijn (zoals het veranderen van kleuren, bijsnijden etc..). Alleen de originele foto’s mogen hiervoor gebruikt worden.

Omgekeerd mag ik de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van mijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

Betaling:
Betaling kan na ontvangst van een factuur, deze ontvang je per mail.

Indien de facturen niet volledig betaald zijn, mag ik levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.

De bestelde producten mogen na afloop bij mij thuis worden afgehaald zodat ik zeker weet dat de producten goed bij u aankomen.

FotograafDaantje
Maart 2022

algemene-voorwaarden-jan2022